TOPLUMUN İÇİNDE BULUNDUĞU AHLÂKİ ÇÖKÜNTÜ

Batının ideolojileri batıl ve insan fıtratına ters olan ideolojilerdir. Bu jeolojiler ahlaken çöküntüye ve çözülmeye neden olmaktadır. Bugün Türkiye’de, herkesin feveran...

HEDEFİ CENNET OLMAYAN MÜFREDAT

Eğitim tarif edilirken günümüzde ”İstendik davranış değişikliğidir.” diye öğrettiler bize. Pek tabii olarak da öyle söyledik yıllardır. Düşünmedik bu tarifi ve...

MANEVİYATIN MODERNİZASYONU

Ahir zamanda İslam’ı kâmil manada yaşama iradesine sahip Müslümanlar olarak ifsat konusunda ıstırap duyduğumuz birçok nokta var. İfsadı önlemek; hastalanan bünyeyi...

KUR’AN’DA İNSANI HAYRETE DÜŞÜREN GERÇEKLER -4*

* YAZAN: Dr. Gary Miller (Abdul-Ahad Omar) - Kanadalı Matematikçi ve Eski Misyoner Mitomani (Yalan Hastalığı)

YOLUNU ARAYAN ADAM

Bismillahirrahmanirrahim Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, hesap gününün hâkimi, Allah (c.c)'a hamd ederim. Salât ve selâm, peygamberimiz Hz. Muhammed...

Yeniden Fetih İçin

İlk insanın yaratılışı ile başlayan hak ve batılın mücadelesi Habil ve Kabil ile yeryüzünde ilk karşılığını bulmuştur. Mücadele o günden bugüne durmadan...