BAĞIMSIZ RUHLAR

Bağımsız Ruhlar projesi ÖĞDER (Şuurlu Öğretmenler Derneği) ile Gençlik Spor bakanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği bir gençlik projesi. Projenin amacı sinemanın gücünde faydalanarak bağımlılığın...

PANDEMİDE HASTALANAN EĞİTİM

Gerek eğitim gerekse bilişim dünyasının bize getirdikleri artık vazgeçilmezlerimizin arasındadır. Bilişim dünyasında etik değerlere göre biçimlenmiş ileri atılacak her adım desteklenmeli.

Medya Okuryazarlığı

Medya okuryazarlığı bir tabirle çeşitli türden (görsel, işitsel, basılı, vb.) medya mesajlarına, anlatımlarına, aktarımlarına erişebilme; bunlara eleştirel bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilme...

İNANCIN TEMEL TAŞLARI

İslamî eğitim verilirken mevcut problemden birisi de, İslam diniyle ilk defa tanışan birisine öncelikle nelerin tavsiye edilip, nelerin yasaklanacağıdır. Yirmi üç...

KİŞİSEL GELİŞİME KARŞIYIM

Bir kurumun 81 İl Müdürüne “Etkili İletişim Becerileri ve Takım Ruhu” konulu bir eğitim vermek için bir Karadeniz ilinde, denizi gören...

MİLLİ EĞİTİMİN MİLLİLEŞMESİ ÜZERİNE TEKLİFLER

Hz. Adem’den başlayarak Allah Teâlâ, eğitimin merkezine Peygamberleri yani öğretmenleri koymuştur. Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (sav)’dan sonra ise Peygamberlerin mirasçıları...

MADDE VE MADDENİN METAFİZİK BOYUTU

Descartes, Kant ve Hegel gibi filozoflar aslolanın ide (düşünce) ve ruh olduğunu, ruhumuzdan ya da düşüncemizden elde ettiğimiz bilgi ve kavramların...

PANDEMİ VE EĞİTİM

Eşit işe eşit ücret olmalı. Bu yıllardır eğitimimizde kanayan bir yara oldu. Ücretli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı ders saati derse girselerde...

ÇİZGİ ROMANLA ROL MODELLERİMİZİ GENÇLERİMİZE TANITALIM

İçinde bulunduğumuz çağda görselliğin, özellikle de medya yoluyla günlük yaşamı kuşatan bir hakimiyeti söz konusudur. Bunun etkileri eğitime de yansımakta, görsel...

DİN EĞİTİMİ DEĞİL İLMİHAL EĞİTİMİ

İnsan bedeni ve ruhu ile bir bütündür. İnsan eğitimi de bir bütündür. Biz Müslümanların, eğitimi batılılar gibi ele alır tanımlarsak, bu...