GEÇMİŞTEN GELECEĞE YÜKSEKÖĞRETİM SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

Şuurlu Öğretmenler Derneğimiz tarafından 25 Eylül 2021 tarihinde Ankara Başkent Öğretmenevi’nde “TÜBA 2020 Türkiye Bilim Raporu Işığında Geçmişten Geleceğe Yükseköğretim” başlıklı bir...

SON PİŞMANLIK FAYDA VERMEZ

Unutulmamalıdır ki kişinin kıyameti onun ölümüdür yada ölümü kıyameti demektir. Malum olduğu üzere, hayatın çeşitleri vardır: dünya hayatı, berzah alemi de...

HOCANIN DÜKKÂNI

“7 yaşlarında camiye gittim. Dizimde ağrı olduğu için bir ayağımı uzatmıştım. Birden yaşlı bir adamın, ayağıyla ayağıma vurmasıyla irkildim. Sonra haşin...

DARÜLFÜNUNDAN HER İLE BİR ÜNİVERSİTE SÜRECİNDE YÜKSEK ÖĞRETİMİMİZ

Eğitim-öğretimin son basamağı kabul edilen yüksek öğretim, geçmişten günümüze geçirdiği evrelerle tüm dünyada olduğu gibi her dönemde ülkemiz siyaset, ekonomi ve...

SEVGİ İLE YENİDEN DİRİLMEK

Dünyaya hüküm verip hükümranlık taslayan tasmalı sefillere seslenmek istiyorum biraz. Çifte standardı, yalanı ve ikiyüzlülüğü bırakıp biraz adil olalım isterseniz. Dünya...

SEPETİM

Her birey, yaşam standardını yükseltmek ister. Çoklu seçenekler, yaşam kalitesini yükseltmede belirleyici olabilir. Özellikle gençlerin olumlu gelecek beklentileri, yaşam kalitelerine ivme...

EĞİTİM VE EĞİTİM BAKANLARI

Başarısızlığı hem iktidar ve hem de muhalefet tarafından kabul edilen Türk Eğitim Sisteminin başarıya dönüştürülmesi herkesten önce biz eğitimcilerin vazifesidir. Konuyla...

SELÂM SANA EY NAMAZ

Selam sana ey namaz. Allah Teala senin için : “Şüphesiz namaz her türlü aşırılıktan ve kötülüklerden alıkoyar.” buyurmuş (Ankebut, 45). Peygamberimiz...

ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇLERİN ÖZEL CİNSEL EĞİTİMİ MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZE GÖRE NASIL OLMALIDIR?

Cinsel ihtiyaç, tutum ve davranışların kaynağı ve ortaya çıkışı, hayatın tabii akışının bir parçası ve bunun yanında sosyokültürel yapının, yani öğrenme-eğitim...

1’DEN BAŞLAMAK

Gündemdeki konuların “aşırı değerlendirmeler”le tartışılması, “toplumsal zihni” esir almaktadır. Bu noktada özgün insanların, bu esareti oluşturan yönetim mantığını sorgulayacak bir literatür...