Ana Sayfa Milli Şuur 51. Sayı ERGENLİK DÖNEMİNDEN SONRA MAHREMİYET ADABI

ERGENLİK DÖNEMİNDEN SONRA MAHREMİYET ADABI

289
0

Ergenlik döneminden sonra şu 4 yerdeki mahremiyet kurallarını kazandırmaya gayret etmelidir.
Bunlar:
A- Mesken mahremiyeti
B- Beden mahremiyeti
C- Göz mahremiyeti
D- Dil mahremiyeti
Şimdi bu 4 alandan herkesin uyması gereken mahremiyet kurallarını görelim:
A- Mesken mahremiyeti
İnsanların yaşaması için inşa edilen mekanlar, yapım aşamasından itibaren mahremiyete özen gösterilerek yapılırsa; insan, aile ve toplum açısından mahremiyetin korunmasında fayda sağlayacaktır. Meskenlerdeki mahremiyet konusunda şunlara dikkat edilmelidir:
Avlulu, bahçeli evler tercih edilmeli
İnsanın kendini rahat hissedeceği ortam
Kişinin izni olmadan evlere girilmemeli
Dışardan dinlenmesini, gözetlenmesini engelleyecek güvenlikte olması
Evlere arkalarından değil, kapılarından girilmeli
Başkalarının evinin içine gizlice bakılmamalı
Evlerde kapılar ve pencerelerdeki perdeler kapalı olmalı
Kendi evi bile olsa, evlere girilirken selam verilmeli
Misafirliklerde kadınlar ve erkekler ayrı ayrı oturmalı, haremlik-selamlık ilkelerine uyulmalı
B- Beden mahremiyeti
Hamamlarda, havuz vb. yerlerde erkekler göbek ve diz arasını peştemal vb. şeylerle örtmelidir.
Kadınlar da karışık girilen yerlerden kesinlikle uzak durmalı, kadın-kadına olan yerlerde de diz ve göbek arasını kapalı bulundurmalıdır.
Erkekle, nikah düşen bir kadının tek başlarına bir arada bulunmaları dinimize göre yasaktır. Akraba da olsa aynıdır.
Kadınların zinaya teşvik mahiyetinde olan her türlü hareket ve süsleri kesinlikle yasaklanmıştır.
Kadınlara cahiliye devrinde olduğu gibi sokağa çıkıp süs ve endamlarını göstermeleri Ahzab suresi 32. ayette yasaklanmıştır.
Kadınlar ziynet yerlerini şu on bir sınıf insan dışındaki kişilere karşı setretmelidirler: Kocaları, babaları, kayınpederleri, oğulları, üvey oğulları, kardeşleri, biraderlerinin oğulları (yeğen), kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınlar, erkekliği olmayanlar ve küçük çocuklar…
Not: amca ve dayıların zikredilmeyişi, onların baba hükmünde olmalarındandır.
C- Göz mahremiyeti
Erkeklerin birbirlerinin göbekle diz kapağı arasına bakması ve açması haramdır.
Kadınların birbirlerinin dizle göbek arasına bakmaları haramdır. Bedenlerinin diğer kısmına bakmaları fitne endişesi varsa caiz değildir. Akraba da olsa fark etmez.
Erkeğin yabancı (nikahı caiz olan) kadınların el ve yüzleri hariç, bedenlerine bakması caiz değildir. Kadınların da açması caiz değildir.
Ansızın ve istemeyerek olursa derhal gözü çevirmek gerekir.
Dinimizin, “zaruri haller mahzurları mubah kılar.” ilkesine göre, tedavi, hastalık gibi nedenlerle bir erkek yabancı kadına bakabilir.
Kadının da yabancı erkeğe bakması konusunda; fitne korkusu olmadığı zaman ve mecliste, karşı karşıya ve kasıtlı olarak bakmamaları şartıyla ihtiyaç anında caizdir.
Birbirlerine mahrem olanların durumu Nur suresi 31. ayette açıklanmıştır.
D- Dilin mahremiyeti
Kelam Allah’ın sıfatı ve kulların da emanetidir. Onu doğru kullanmak gerekir. Bu konuda dikkat edilecek hususlar şunlardır:
Başkalarının yanında kaba, argo, müstehcen sözlerden sakınılmalı
Ağızlardan kötü sözler değil, güzel sözler çıkmalı
Özellikle kadınlar yabancı erkeklerle konuşurken; lüzumsuz, kırıtarak, incelterek, gönlüne başka şeyleri hatırlatacak şekilde konuşma yapmamaya dikkat etmeli
Sır saklamaya özen gösterilmeli, onu ifşa edecek şekilde hareket edilmemeli
Mahrem konuşmalara kulak kabartılmamalı
Dedikodu, gıybet hastalığından titizlikle kaçınılmalı
Kırıcı konuşarak muhataba eziyet edilmemeli.
Burada belirtilen mahremiyet kuralları Kur’an ve Sünnetin bizlere gösterdiği hususlardır. Uyulduğunda kişi zarar görmez, zarar vermez, yanlış anlaşılmaz. Aile ve toplum fesattan kurtulur.