Kurtuluş Savaşı sonrasında yapılan Lozan Antlaşması görüşmelerinde bulunan bir isim hep göz ardı edilir nedense. Bu isim Türk delegasyonu başkanı İsmet Paşa’ya danışmanlık yapan İttihatçıların hahambaşı Haim Nahum’dur. Haim Nahum İsmet Paşa ile İngiliz ve Fransız delegasyonları arasında arabuluculuk yapıyordu. Görüşmeler kilitlendiğinde ise Rahmetli Erbakan Hocamızdan öğrendiğimiz, İngilizleri ikna eden o meşhur doktrinini açıklamıştı; Haim Nahum Dokrinini… Bu doktrine göre Türkleri ve İslam âlemini yok etmek için onları “Aç bırakmak, işsiz bırakmak, borca esir etmek, dininden uzaklaştırmak, bölmek, parçalamak gerekir.” Nihayetinde parçalanan İslam âlemini yutup yok etmek bu doktrinin en son hedefi. Nahum’un devreye girmesiyle Lozan Antlaşması imzalandı. Antlaşmanın imzalanması ve Türklere özgürlüklerinin verilmesinin eleştirilmesi üzerine, Lord Curzon “Evet misterler, Türlere İstiklal verdim, fakat karşılığında bütün maneviyatlarını ellerinden aldım. Onları Kur’andan uzaklaştıracağız. Kur-an’ı okuyacaklar ama içindekilerini yapmayacaklar. Bu böyle olduğu müddetçe o İslam âlemi ayağa kalkamayacak.” demiştir.
Lord Curzon’un bu konuşmasının üzerinden birkaç yıl geçmişti ki; Eğitim sistemimiz Siyonist John Dewey’in pozitivist ve pragmatist düşüncelerine göre oluşturuldu ve böylece Lord Curzon’un dedikleri hayata geçirildi. Kur’an pratik hayatımızdan tamamen kaldırıldı. Sosyal dokuda, eğitimde, adalette, ekonomide Kur’an yoktu artık. Sıra Kur-an’ı kalplerden kaldırmaya gelmişti. Yirmi beş yıllık (1925-1950) tek parti istibdat dönemi böylece başladı. Demokrat Parti’nin iktidara gelişiyle birlikte 27 Aralık 1949 tarihinde imzalanan anlaşmayla Fulbright Eğitim Komisyonu marifetiyle Türk Milli Eğitimi Amerikalılara teslim edildi. Gelinen noktada Lord Curzon’un dediği gibi, Kuran’ı okuyan belediye başkanları, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanlarımız oldu. Ama hiç biri okuduğunu uygulamaya koymadı. Kuran’ın emrini yerine getirmedikleri gibi yasaklarını serbest bıraktılar. Kuran faizi haram kılmışken hükümetler faiz pazarlıkları yapıyor; domuzun derisinden ayakkabı giymek bile haramken eti kasaplık et olarak reyonlara konuluyor; zina en büyük günahken Cumhurbaşkanımızın itiraf ettiği gibi AB istediği için suç olmaktan çıkarılarak serbest hale getiriliyor… Yalan, dolan, talan, yolsuzluk, hırsızlık, eyyamcılık, rüşvet ve daha nice haramın alenen işleniyor olması Kuran’dan uzaklaştığımızı gösteriyor. Böylece Lord Curzon’un ve Haim Nahum’un yüz yıl önce uygulamaya koydukları dinden uzaklaştırma planı ne yazık ki işe yaramış görünüyor. Ve bunu da eğitim sistemi marifetiyle yaptılar.
Nahum doktrininin bir maddesi de işsiz bırakmaktı. Ne yazık ki bu madde de hızla yerine getiriliyor. Eğitim sistemimiz niteliksiz insan yetiştiren bir sistemdir. Mesleki eğitim özellikle yok edilmek isteniyor. Son birkaç yılda başarılı ve zeki öğrencilerin anadolu liselerine yönlendirilmesi, meslek liselerinin öğrenci kalitesini ve mesleki yeterliliklerini olumsuz etkilemiştir.
Meslek liseleri yaşı gelen her gencin zorunlu gittiği askeri birlikler gibi adeta zorunlu lise diploması verilen okullar haline getirildi. On iki yıllık zorunlu eğitimden vazgeçilerek tekrar zanaatte, sanayi ve imalathanelerde çalışacak usta çırak ara elemanının temini sağlanmalı. Meslek liseleri sanayiye teknik eleman ve mühendislik fakültelerine öğrenci yetiştiren nitelikli okullar haline getirilmeli. Bunu yapmadığımız sürece işsizlik oranları devamlı artacak ve Haim Nahum Doktirini hedefine ulaşacaktır. İşsizlik oranlarının yükselişi sadece sektörlerdeki daralmayla açıklanamaz. Yetişmiş kalifiye eleman yetersizliği de işsizlik oranlarının artışındaki diğer etmendir. Gerekli ARGE çalışmaların yapılmayışı, düz anadolu lisesi çıkışlı gençlerin çoğunluğu ve üniversitelerdeki eğitimin yetersiz oluşu da işsizlik sebeplerinin başında gelmektedir.
Bu eğitim sistemi ve sayının bakanın açıkladığı yeni model ne yazık ki, ister farkında olsunlar ister olmasınlar, Haim Nahum doktirinine hizmet etmekten öteye gidemeyecektir. İşsiz bırakmak için mesleki yetenek ve yeterlilikten uzak niteliksiz eğitim modeli yeterli. Ve bu gün uygulanan da bu…