Bizimkisi bir aşk hikâyesi. Derdimiz eğitim. Millet olarak yaşadığımız problemlerin en temel sebebi yanlış eğitim anlayışıdır. Ülkemizde doksan yılı aşkın süredir uygulamada olan eğitim sistemi; maalesef memleketimize ve milletimize saadet getirmemiştir. Bunun en büyük delili toplumun içinde bulunduğu manevi buhran ve sosyal çözülmedir. Milletimiz hızla öz değerlerinden ve ruh kökünden uzaklaşmaktadır. Yaşadığımız terör hadiseleri, cinayetler, taciz ve tecavüzler, hırsızlık ve yasadışı hadiselere karışanlar, uygulamada olan eğitim anlayışının bir sonucudur. Tüm bunları eğitim zayiatı olarak nitelemek mümkün değildir.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte gerçekleştirilen yapısal değişikliklerin en önemlisi, eğitim alanında yapılan yenilikler olmuştur. Bu yenilikler daha çok bir milletin geçmişiyle bağlarını kopartacak uygulamalardır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması, medreselerin kapatılması ve harf inkılâbının gerçekleştirilmesinin temel hedefi de bu olmuştur. Tam da bu ortamda Batı’dan ithal, Müslümanları eğitim yoluyla köleleştirmeyi hedefleyen mevcut eğitim anlayışı hayatımıza girmiştir. Yaklaşık bir asırdır hayatımızda olan bu ithal eğitim anlayışı hedefleri doğrultusunda başarılı olmuş; aziz milletimizi değerlerinden kopartmış, geçmişine yabancılaştırmış ve kendi kontrolünde tutacak kıvama getirmiştir. Mevcut eğitim anlayışı, müfredatı ve eğitim kadrosuyla çok istediğimiz dindar nesil maalesef yetiştirilememektedir. Öyle günübirlik, pansuman tedbirlerle de yetişecek gibi görünmemektedir.

Arzuladığımız salih nesil yetiştirmenin tek çaresi maneviyatçı eğitim anlayışıdır. Eğitim anlayışımızı ve sistemimizi bütün yönleriyle maneviyatçı eğitim anlayışına göre yeniden dizayn etmemiz gerekmektedir. Maneviyatçı eğitim anlayışı çift kanatlı insanlar yetiştiren, fıtrata uygun olan, temelleri en sağlam eğitim sisteminin adıdır. Bu eğitim sisteminde, müfredatın temel referansı Kur’an-ı Kerim, sahih sünnet, aklıselim ve müspet ilimdir.

Arzuladığımız salih nesil yetiştirmenin tek çaresi maneviyatçı eğitim anlayışıdır. Eğitim anlayışımızı ve sistemimizi bütün yönleriyle maneviyatçı eğitim anlayışına göre yeniden dizayn etmemiz gerekmektedir.

Maneviyatçı eğitim anlayışında insan, yaratılmışların en şereflisidir. Gayesiz ve hedefsiz değildir. Kul olmanın şuurunda, sorumluluğunun farkındadır. Ruhu bedenden ayrı düşünmez. Nefis terbiyesini esas alır. En büyük imkânı imanıdır. Bu sistemde dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyasını imar ederken aynı anda ahiretini de inşa eder. Başöğretmen, biricik önder ve en güzel rehber hatemül enbiya, rasûlüssegaleyn Hz. Muhammed’dir. O, en güzel örnektir. Onun yolunu izlek edinir kendine. Hikmeti, mü’minin yitik malı kabul eder. Beşikten mezara ilim yolculuğunu cihattan sayar. Bu modelde insan kardeşi için yaşar; haktan ve haklıdan yana olur. Kula kul olmaktan sakınır. Zaman ve mekânın emanet olduğunu bilir. Yaratana isyan olan yerde yaratılmışa da itaat etmez. Asabiyetin her türlüsüyle savaşır. Ümmet olma şuuruyla yoğrulur. Bütün insanlığın saadeti için çalışır. Malı mülkü, makamı mevkiyi, soyu sopu üstünlük sebebi saymaz. Takvada kardeşleriyle yarışır. Hayra motor, şerre fren olmayı varlık sebebi sayar. Emeğin kutsallığına inanır; haramı ayaklar altına alır, helali baş tacı eder. Hakk’ın razı olacağı on liranın razı olmayacağı yüz liradan muhterem olduğunu bilir. Bütün iş ve davranışlarında, bütün söz ve takrirlerinde temel gaye Allah’ın rızasıdır. Karma eğitimle salih nesiller yetişmeyeceğini bilir. İki günü eşit olanı zararda görür. İşi ehline verir, meşvereti önemser, adaletten şaşmaz. Hakkı ve sabrı öğütler, salih amelden vazgeçmez.

Hülasa geleceğin mimarları bu günün talebeleridir. Bu günün talebeleri evvel emirde göklerin talebesi olmaya mecburdur. Bu da ancak maneviyatçı eğitim anlayışıyla mümkündür. Eğer biz bu topraklarda yeniden salih bir toplum inşa etmek istiyor isek bir an önce maneviyatçı eğitim anlayışına geçmeli ve bu doğrultuda eğitim kadroları oluşturmalı ve eğitim programları hazırlamalıyız. Unutulmamalıdır ki Hakk’ın razı olmayacağı hiçbir eğitim programı insanlığa saadet getirmeyecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz