Öğretmen: Bir bilim dalını, bir sanatı ya da teknik bilgileri öğretmeyi meslek edinmiş, okulda öğrencilere ders veren kimse.

Performans: Verim, başarım. Değerlendirme

Değerlendirme: Türlü öğretim amaçlarının gerçekleşme oranını değişik yollarla ölçme ve ortaya çıkan sonuçlar üzerinde değer biçme.

Yukarıda tanımlanan üç sihirli sözcükten çıkan sonuç:

Öğretmen performansının değerlendirilmesi:

Bir bilim dalını, bir sanatı ya da teknik bilgileri öğretmeyi meslek edinmiş, okulda öğrencilere ders veren kimseleri, verim, başarım, değerlendirmesinin; Türlü öğretim amaçlarının gerçekleşme oranını değişik yollarla ölçme ve ortaya çıkan sonuçlar üzerinden değerinin biçilmesi.

Değer biçme işi, eylemi profesyonellik gerektiren , birikim ve teknik bilgi isteyen emsalleri olan bir süreçtir. Günümüz eğitim sistemi içerisinde öğrencilerin ölçme ve değerlendirilmesi, alan uzmanları tarafından yapılması gereken bir iş olduğu tartışılırken (Rehberlik hizmetlerinin RAM’ lar tarafından yürütülmesi gibi) öğretmenin performansını yukarıdaki tanımlar ölçüsünde kim, nasıl değerlendirir?

Değerlendiricinin değerlendirilenden daha fazla birikime, eğitime, alan yeterliliğine sahip olması gerektiği ölçme ve değerlendirme yeterliliğinin bulunması gerektiği düşüncesi kabul edilen bir kanaattir.

Öğretmeni yukarıda bahse konu üzerinden Öğrenciye, veliye, öğretmen arkadaşına değerlendirttiğiniz zaman paydaşlar arasındaki dayanışmayı; Rekabete , çatışmaya , menfaat taleplerine yönelimlere kapı açılabilecektir. Oysa ki öğretmenlerin rekabete değil dayanışmaya, iyi örnekler paylaşmaya, paylaşarak uygulamaları verimli hale getirmeye, başarının çıtasını daha yükseklere taşımaya, geliştirici metot ve teknikleri bulmaya, dünya örneklerini irdelemeye, sonuçlar üzerinde ülkemizin ihtiyaçlarına göre, geçmişten gelen peygamber mesleği olan erdemli münevverliği öğreticiliği, öğretmenliği bulma çabası vardır.

Bir milleti yüceltecek en önemli unsur eğitimdir. Eğitimi yüceltecek olan en önemli unsur da öğretmenlerimizdir.

Öğretmenin performansını artırmak istiyorsak sorunları iyi teşhis etmeli, doğru tedavi yöntemleri geliştirmeliyiz. Öğretmenin yönetim, geçinme , barınma, statü v.s. sorunları ve bunlarla mücadelesi vardır. Performansı yükseltmenin birinci şartı; Performansı yüksek okul yöneticileriyle başlar. Okul yöneticilerinin seçiminde yeterlilik, alanında başarı, kucaklayıcılık, donanım, bakış açısının genişliği, ufuk çizgisinin uzaklığı, milli ve ahlaki değerlere bağlılık, kamu malına, insan hak ve hukukuna hassasiyet, gelişmeye açıklık, yetişkin ve çocuk psikolojisini bilme, proje yapma ve yürütme yetkinliği, sosyolojik olayları doğru anlama ve yorumlama, halka saygı ve hizmetkarı olma felsefesini özümsemiş ruh halinde hallenme, toplumcu, gelişimci, tarafsız, iyi iletişim becerilerine sahip, çözüm odaklı, adaletli eşitlikçi, buyurgan olmayan normlara haiz kişiliklerden oluşturarak ilk adımı atabiliriz. Ağır sorumluluklar yüklediğimiz idarecilerimizi geliştirici, yetiştirici, sorumluluklarına paralel ekonomik iyileştirmelerden mahrum etmemeliyiz.

Öğretmenlik mesleğini geliştirici tedbirlerden uzak kalmamalı, mevcut kariyer basamaklarıyla oluşan eşitsizlik giderilmeli. Öğretmenliği anlamsızlaştıran uygulama ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

Performans geliştirici çalışmalar mutlaka yapılmalıdır. Branş ve meslekteki gelişmeler alana yansıtılmalı ve uygulamalarına bakılmalıdır. Klasik hizmet içi eğitim çalışmalarıyla bu alanda çok başarılı olunacağı düşünülmemelidir.

Hizmet içi eğitim faaliyetleri yeni bir bakış tarzıyla düzenlenmeli; Eğitim çalışmaları tam zamanlı akademik düzeyde olmalı ve belgelendirilmelidir. Mesleki, proje, fikir, yöntem, geliştirici çalışmalar teşvik edilmeli alan açılmalıdır. Öğretmenin itibarını yükseltmeye, yetiştirmeye yönelik projeler oluşturulmalı, öğretmene yatırım yapılmalıdır. Öğretmenin rol model olduğu da düşünüldüğünde öğretmenin görevi toplumda ve günlük hayatta da devam etmektedir. Dolayısıyla, öğretmene diğer meslek grupları ile aynı statüde bakmak, diğer meslek gruplarının referanslarıyla değerlendirmeye tabi tutmak doğru olmayacaktır.

Öğretmenin temel ve özel yeterlilikleri geliştirilirken rekabete yönelik uygulamalardan vazgeçilerek, iş birliğine yönelik uygulamalar ön plana çıkarılmalı, bu alandaki çalışmalar teşvik edilmelidir. Hizmet birikimlerinden faydalanılmalıdır.

Tecrübe paylaşımları teşvik edilerek iletişim portalı oluşturulmalıdır.

Öğretmen yeterlilikleriyle ilgili veri toplama vizyon ve misyon oluşturma hedeflerine ulaşmak için yeterliliği olan gruplardan faydalanılmalı, öğretmen not alma, puanlarda üstün olma gayreti içine sokulmamalıdır. Bu alanda öğrenci ve veli puanlaması olmamalıdır. Okul içi barışını, okul iklimini bozucu değerlendirme yöntemlerinden uzak durulmalıdır.

Toplumsal dayanışma, huzur, barış, adalet, sevgi en çok ihtiyaç duyduğumuz kavramlardır, Eğitim sistemi içerisinde öğretmeni ve paydaşlarını çatışmaya götürecek, öğretmeni puan almaya, yaranmaya, öğrenci ve veli dalkavukluğuna itecek performans değerlendirme yöntemlerinden vaz geçilmelidir.

Bir milleti yüceltecek en önemli unsur eğitimdir. Eğitimi yüceltecek olan en önemli unsur da öğretmenlerimizdir.

Milletimizi yücelten, ahirete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor.
Eğitim ordusunun münevver öğretmenlerini selamlıyor, ellerinden saygıyla öpüyorum.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz