• Kendi tercihimiz olmayan derimiz, dilimiz, ırkımız vs. ne üstünlük sebebi olabilir ne de düşkünlük sebebi. Konumumuzu belirleyen tercihimiz ve istikametimizdir.
 • Rabbimize verdiğimiz sözü tutabilseydik başka bir söze gerek kalmayacaktı.
 • Allah’ın bir Kürt kulunun bir Türk kuluyla bir Türk kulunun da bir Kürt kuluyla evlenmesi bu çağın en Müslümanca eylemlerinden biridir.
 • Ahlaklı ve adil olmak, devlet olmaktan önce gelir.
 • Yaratılışa ve yaratıcıya iman edenler, yaratılıştaki farklılıklara sadece hayret ederler. Farklılıkları bir meziyet sananlar ise sadece şeytanı taklit ederler.
 • Hayat iyilik, güzellik ve adalet nöbetidir.
 • Yobazlık belli bir çevrenin tescilli malı olmayıp her çevrede az çok bulunan bir davranış biçimidir. “Toptan”cılık da bir yobazlıktır.
 • Müslümanların kusuru İslam’dan değil; İslam anlayışlarından… Eksik olan İslam değil, Müslümandır.
 • Şeklimize şemalimize bakıyor, bu adam Müslüman diyor. Muamelemize işimize bakıyor, şaşıp kalıyor.
 • Bir toplumum ahlak ve maneviyat vidası gevşerse o toplumun adalet ve vicdan terazisi bozulur.
 • Çift kanatlı (dünya için ahireti, ahiret için de dünyayı ihmal etmeyen) nesilleri çift kanatlı ebeveynler, çift kanatlı muallimler yetiştirir.
 • Sevdirmek büyük bir meziyet. Ha o meziyet sizde yoksa hiç olmazsa nefret ettirmeyin!
 • Şuurlu öğretmen yüreğinde iyilik, güzellik, adalet, şefkat, merhamet ve hikmet olan öğretmendir.
 • Öğretmen, öğrencinin gönlüne ve heybesine kendi gönlünde ve heybesinde olandan başka bir şey koymaz.
 • Düşünmek zahmetli bir iş. Alıcısı da pek yok zaten.
 • Biberin acı, limonun ekşi, şekerin tatlı olduğunu ancak tadarak idrak ederiz. İslam da öyle: Hayata geçmeyen, yaşanmayan, tecrübe edilmeyen İslam, İslam değil, sadece malumattır.
 • İslam bir ideoloji dayatmaz. Adil ol, hakkı üstün tut, işi ehline ver, istişare et, hayra sebep şerre mani ol, emrolunduğun gibi dosdoğru ol, der.
 • Ne siretimizle Müslüman olabildik ne de suretimizle. Karma karışık bir hâl işte…
 • Hamasetin yoğun olduğu toplumlarda fikir üretmek güçleşir. Farklı düşüncelere tahammül zayıflar.
 • Ahlakımız ve Müslümanlığımız değer kaybederken diğer değer kayıplarının önüne geçmek mümkün görünmüyor.
 • Şuur iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan, hakkı batıldan ayırt edebilme ve gereğini yerine getirebilme meselesidir. Bu durumda şuur derecemizi üç aşağı beş yukarı kestirebiliriz.
 • İster asinin isterse velinin, kimin çocuğu olursa olsun; dünyanın bütün çocukları masumdur, mübarektir, merhamete muhtaçtır ve dahi Müslümandır.
 • Namazda “yönümüzün kıble, kıblemizin Kâbe” olması yetmez. Siyasette, ticarette, adalette ve her işimizde kıblemizin Kâbe olması gerekir.