Ana Sayfa Milli Şuur 57. Sayı REGAİP MEKTUBU

REGAİP MEKTUBU

İbadetlerimizden, tefekkür ve tezekkürlerimizden, ahiretimizden çaldığımız vakitlerimize tevbe!

102
0

Rahman’ın ismiyle, Âlemlerin Rabbi’ne, sahibine, her şeyi görüp gözetene, Rahman ve Rahim’e, bize kendini ve habibini tanıtana, sevdirene hamd ederim.Yolumuzu aydınlatan, önderimiz, örneğimiz, müjdecimiz, şefaatçimiz Resul-ü Ekrem Efendimize salat ederim.

Sahabe-i kirama, tabiine, âlimlere, abidlere, salihlere, zahitlere, kardeşlerime, dostlarıma, arkadaşlarıma, ahbaplarıma, hocalarıma, öğrencilerime, akraba ve hısımlarıma, eş-evlat ve ecdadıma, Allah rızası için gayret edip ter dökenlere, dostluğun ikamesi için koşuşturanlara, karanlıkları aydınlığa çevirme telaşında olanlara selam ederim.

Çok kıymetli kardeşim, aziz dostum!
Evreni yedi kat yaratan, onu kürsü ve arş ile kuşatan, “Felek’ül-Eflak” a nüve yapan ve cümlesini nuruyla nurlandıran, ince bir hesapla varların varlığını idame ettiren Rabbimizin, işlerinin sırrını beşer aklıyla akletmemiz elbette mümkün değil. Bildiğimiz bir şey var ki o da bazı insanları, bazı insanlara üstün kıldığı gibi bazı mekânları, bazı mekânlara; bazı ayları, bazı aylara; bazı günleri, bazı günlere; bazı geceleri de bazı gecelere üstün kılmıştır. Mescid-i Haram’da kılınan namazla gayri mekânlarda kılınan namazın sevabı bir olmadığı gibi cuma ve bayram gecelerinde yapılan dualarla sair gecelerde yapılan dualar da bir değil.

“Kandil geceleri” diye maruf gecelerin ve içinde yer alan, şanına uygun bir şekilde idrak etmeyi arzu ettiğimiz Regaip gecesinin de diğer gecelere üstünlüğü var. Ayrıca cuma gecesi olması hasebiyle zaten bir ayrıcalığı olan bu gece, aynı zamanda üç ayların hem ilk gecesi hem de ilk cumasının gecesidir. Yine alel-ekser mü’min ve mü’minatın “Regaib Gecesi” diye bildiği, hep birlikte el açıp dualar ettiği gece. Hızır aleyhisselamın dualarımıza iştirak ederek “âmin” dediği gece.

“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaip gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi (Berat), Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi.” buyuruyor Kâinatın Efendisi.
Bu gece üç aylara, içinde barındırdığı Miraç Gecesi’ne yani Allah’a uruc gecesine hazırlanma gecesi.

Bu gece Berat Gecesi’ne yani tüm suçlardan kurtulma gecesine hazırlanma gecesi.
Bu gece Ramazan ayına, rahmet, bereket, mağfiret ayına hazırlanma gecesi.
Bu gece günahlardan arınma ayı olan Ramazan ayına ve bu ayda açılacak Cennet kapılarından girmeye hazırlanma gecesi.

Söylediğimiz yalan ve yanlış sözlere, söylememiz gerekirken söylemediklerimize, kendimizi temize çıkartmak için uydurduğumuz mazeretlere tevbe!

Sevgili kardeşim! Nasıl ki abdestsiz namaz olmazsa tevbesiz de dua olmaz.
Birlikte yapacağımız tevbemiz ve duamız mektubumuzun son sözü olsun.
“Estağfirullah, Estağfirullah, Estağ-firullah! Tevbe ya Rabbena, tevbe ya Rabbena, tevbe ya Rabbena! Yaptığımız tüm hatalara, günahlara, kusurlara, yapmamız gerekirken yapmadıklarımıza tevbe!

Söylediğimiz yalan ve yanlış sözlere, söylememiz gerekirken söylemediklerimize, kendimizi temize çıkartmak için uydurduğumuz mazeretlere tevbe!

“Keşke”lerimize tevbe! Hubb-u cahımıza, hubb-u dünyamıza tevbe! İhmallerimize tevbe!
İbadetlerimizden, tefekkür ve tezekkürlerimizden, ahiretimizden çaldığımız vakitlerimize tevbe!

Hakkını veremediğimiz kardeşliğe, ihmal ettiğimiz dostluğa ve komşuluğa tevbe!
Bize emanet edilen dünyayı usulüne uygun kullanamayışımıza tevbe!

Kin, gazap, bencillik ve tarafgirliğimize, ihtiraslarımıza tevbe!

Mazlumlara arka çıkamayışımıza, zalimlere dur diyemeyişimize tevbe!

Bir araya gelemeyişimize, bir halife-i emin etrafında toplanamayışımıza tevbe!

Yoksula, yetime, öksüze, dullara ve bekârlara el uzatamayışımıza tevbe!

Kur’an’ı doğru anlayıp anlatamayışımıza, Efendimiz’in(sav) sünnetine sahip çıkamayışımıza tevbe!

Kur’an’ı doğru anlayıp anlatamayışımıza, Efendimiz’in(sav) sünnetine sahip çıkamayışımıza tevbe!

Onlarca, yüzlerce, binlerce kez bozduğumuz tevbelerimize tevbe Allah’ım!

Tembellikten, miskinlikten, korkaklıktan, cimrilikten, nefsimize ve şeytana uymaktan Sana sığınırız, bizi koru! Bizi namerde muhtaç eyleme, düşmanlarımıza karşı gülünç duruma düşürme, onlara karşı bize yardım et! Canımızı, malımızı, hayatımızı, tüm varlarımızı Senin rızana hasretmeyi nasip et. Benlikten, kibirden, riyadan, gururdan, ucubtan, süm’adan Sana sığınırız; bizleri koru Allah’ım!

Ya Rab! Bize rızana uygun kulluk yapmayı nasip et! Bu ayların, günlerin ve gecelerin feyzinden bereketinden istifade etmeyi nasip et! Bizi kardeşlik bilinciyle yaşat, kardeşlerimize karşı merhametli ve şefkatli, düşmanlarımıza karşı azametli olmayı nasip et!

Ümmet-i Muhammed’e umumen lütfeyle, merhamet eyle! Sıkıntı, dert, keder ve marazlardan halas eyle! Hakkın hâkimiyeti için, batılı batırmak için bize güç ver, azim ve kararlılık ver, akıbetimizi hayreyle, son sözümüzü şehadet eyle, vefatımızı güzel eyle, hesabımızı kolay eyle, huzuruna mahcup çıkartma!

Ya Rabbena! Asıl işimiz olan kulluğumuzu unutturma. Hava, caka, övünme, şan-şöhret, para, mal-mülk sevdasıyla yanlış yapmamıza fırsat verme! Emmare nefislerimiz için yeni fıkıhlar uydurmaktan, Kur’an’ın sadece te’viline sarılmaktan, “Kur’an bize yeter” demekten korkarız.
Sığınağımız sensin, bizi yolundan ayırma! Bize sadıklarla, salihlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olmayı, onlara yoldaş olmayı nasip et. Gözümüzü, kulağımızı, elimimizi, dilimizi, kalbimizi, midemizi, mesaimizi rızana uygun kullanmayı nasip et!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz